یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی بردسکن

استان خراسان رضوی > بردسکن

 • امروز:

  دوشنبه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸


  وقت محلی بردسکن

 • امروز
  • اذان صبح
  • طلوع آفتاب
  • اذان ظهر
  • غروب آفتاب
  • اذان مغرب
  • نیمه شب شرعی
  • ۰۵ : ۱۵
  • ۰۶ : ۴۱
  • ۱۱ : ۵۱
  • ۱۷ : ۰۰
  • ۱۷ : ۲۰
  • ۲۳ : ۰۷
 • فردا
  • اذان صبح
  • طلوع آفتاب
  • اذان ظهر
  • غروب آفتاب
  • اذان مغرب
  • نیمه شب شرعی
  • ۰۵ : ۱۵
  • ۰۶ : ۴۱
  • ۱۱ : ۵۱
  • ۱۷ : ۰۱
  • ۱۷ : ۲۱
  • ۲۳ : ۰۸

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع بردسکن می باشد. مشاهده اوقات شرعی اهل سنت بردسکن

اوقات شرعی ماهیانه بردسکن

اوقات شرعی بردسکن شامل اذان صبح به افق بردسکن، اذان ظهر به افق بردسکن، اذان مغرب به افق بردسکن است. همچنین زمان طلوع و غروب آفتاب و نیمه شب شرعی به وقت بردسکن برای امروز و فردا در این صفحه نوشته شده است. برای مشاهده اوقات شرعی ماهیانه بردسکن لطفا بر روی ماه مورد نظر کلیک کنید.