یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی تربت جام

استان خراسان رضوی > تربت جام

 • امروز:

  دوشنبه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸


  وقت محلی تربت جام

 • امروز
  • اذان صبح
  • طلوع آفتاب
  • اذان ظهر
  • غروب آفتاب
  • اذان مغرب
  • نیمه شب شرعی
  • ۰۵ : ۰۴
  • ۰۶ : ۳۱
  • ۱۱ : ۴۰
  • ۱۶ : ۵۰
  • ۱۷ : ۰۹
  • ۲۲ : ۵۷
 • فردا
  • اذان صبح
  • طلوع آفتاب
  • اذان ظهر
  • غروب آفتاب
  • اذان مغرب
  • نیمه شب شرعی
  • ۰۵ : ۰۴
  • ۰۶ : ۳۰
  • ۱۱ : ۴۰
  • ۱۶ : ۵۱
  • ۱۷ : ۱۰
  • ۲۲ : ۵۷

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع تربت جام می باشد. مشاهده اوقات شرعی اهل سنت تربت جام

اوقات شرعی ماهیانه تربت جام

اوقات شرعی تربت جام شامل اذان صبح به افق تربت جام، اذان ظهر به افق تربت جام، اذان مغرب به افق تربت جام است. همچنین زمان طلوع و غروب آفتاب و نیمه شب شرعی به وقت تربت جام برای امروز و فردا در این صفحه نوشته شده است. برای مشاهده اوقات شرعی ماهیانه تربت جام لطفا بر روی ماه مورد نظر کلیک کنید.