کاربر گرامی، از روز جمعه (24 خرداد) بخش تعبیر خواب از ساعت 12 شب تا 19 عصر فعال خواهد بود! همچنین روزهای دوشنبه و پنج شنبه مانند روال گذشته کلا تعطیل خواهد بود.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب اندام های انسان

اگر کسی در خواب دید که عضوی از اعضای وی دچار عارضه ای شده، یکی از اعضای خانواده وی به بیماری مبتلا می گردد. اگر کسی دید دست و پای او انگشتان اضافی دارد، انسانی پرگو و خودپسند است. اگر انگشتان اضافی را برید و جلوی حیوان گوشت خواری انداخت، از خود رفع عیب می کند و یا خیری به کسی می رساند.

اگر دید که به جای دو دست چندین دست دارد، بیش از گذشته کارهای نیک و بد انجام می دهد. اگر ببیند پای او بریده شده سفری در پیش دارد و اگر دست و پا را بریده دید، یاران او یا افراد خانواده، متفرق می گردند. اگر کسی ببیند که گوشت بدن خود را می برید نفعی عایدش می شود و چنانچه دیگری گوشت او را می برید از او به دیگری سودی می رسد که بیننده خواب به آن راضی نیست.

اگر عضوی از بدن خویش را متالم و دردناک احساس کنید در صورتی که در بیداری دردی نداشته باشید،خواب شما از یک بیماری نزدیک خبر می دهد. چنانچه مردی در خواب ببیند دستهایش اضافه شده اما دستهای اضافه زنانه است و نه مردانه، کسی او را فریب می دهد یا زنی فتنه انگیز در مسیر زندگیش قرار می گیرد. اگر ببینید که دست یا پایتان با شما به حرف زدن پرداخت، مردم درباره شما بد قضاوت می کنند و بد می گویند.

اگر دیدید که یکی از اعضا بدن شما در جای خودش نیست و در عالم خواب ندانید برای آن عضو چه اتفاقی افتاده و کجاست، یکی از اقربا و نزدیکان شما به جائی می رود که یا نمی دانید آن جا کجاست و یا آنقدر دور است که نمی توانید از او خبر بگیرید.

اگر در خواب دیدید که دو دهان دارید، آمادگی دارید تا فردی آزمند و طماع باشید. داشتن چشم اضافی، علاقه به دنیا و مال دنیا است. چنانچه در خواب ببینید که مرغی ناشناخته (مشروط بر اینکه کلاغ یا کرکس نباشد) و شما ندانید نام آن مرغ چیست از گوشت شما ربود و برد که بخورد نشان آن است که چیزی از شما به اجبار گرفته می شود.
اگر در عالم خواب ببینید که دست یا پای شما را بریده اند ولی مجددا آن عضو در جای خودش روئیده و به وجود آمده صاحب فرزند می شوید و اگر در شرایط پدر و مادر شدن نیستید یکی از نزدیکان شما فرزندی می آورد.

ابن سیرین می گوید: اگر ببیند که اندام های او افزون شد، خویشان واهل بیت او زیاد می گردند و اگر ببیند که اندامهای او بریده بود یا از تن او بیفتاد، به سفر رود وخویشان او پراکنده گردند. اگر ببیند که اندام خویش می برید و پراکنده می کرد، اهل بیت و خویشان خود را در شهرها پراکنده کند.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند که پاره ای گوشت از اندام خود برید، به آن کس خیر و منفعت رسد. اگر ببیند که اندام از تن وی جدا کنند، کسی به زور مالی از او بگیرد. اگر ببیند گوشت از اندام خود می برید و در پیش مرغی می افکند دلیل که از مال خویش چیزی به کسی بخشد.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند که اندامی از تن او با وی سخن می گفت، دلیل است که در میان خلق رسوا گردد. اگر ببیند که اندامی از تن وی جدا شد، دلیل است کسی از خویشان به غربت افتد. اگر ببیند که اندامهایش آزرده بود، دلیل که بیمار گردد. اگر ببیند مرغی از اندام او پاره گوشتی بربود، دلیل که از مال او چیزی بستاند. اگر ببیند که گوشت از اندام خویش می برید و در پیش مرغ می افکند، دلیل که از مال خویش چیزی به کسی بخشد.
یوسف نبی علیه السلام می گوید: دیدن بریدن اندام از خویشان، دلیل است بر این که کسی از خویشان جدا گردد.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

10 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

زینب بهرامی : سلام من ن خواب دیدم در س۲۰۱۴ هستی. تعدادی پسر جوان برهنه داشتند دست ها و پاها و عورت دوتشان را میبریدند هم راضی بود اساتور هم میبریدت

پاسخ
لینک۲۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۶:۲۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : خواب شما باطل است.

پاسخ
لینک۲۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰:۱۰

مرادي : با سلام من خواب ديدم موهاي پاي دخترم خيلي بلنده ومن دونه دونه ازريشه در ميارم بعد دسته اي ازمو راكندم گوشت اون قسمت كاملا كند وگود شد ميخواستم ببينم تعبيرش چيه ممنون

پاسخ
لینک۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۹:۳۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. دختر شما از دیگران پول قرض کرده و شما بدهی های او را می دهید و احساس می کنید به خاطر این کار بیشتر پولهایی که برای دخترتان کنار گذاشته بودید تمام شد! تشکر از همراهیتون

پاسخ
لینک۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۷:۵۲

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت