کاربر گرامی، از روز جمعه (24 خرداد) بخش تعبیر خواب از ساعت 12 شب تا 19 عصر فعال خواهد بود! همچنین روزهای دوشنبه و پنج شنبه مانند روال گذشته کلا تعطیل خواهد بود.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب سبزی خوردن

سبزیجات در خواب به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا نشان دهنده و بیانگر نیازهای اولیه بیننده خواب و ارضای مادی است.

قبل از تعبیر و تفسیر خواب سبزی خوردن همواره این دو نکته را در نظر داشته باشید. خوردن سبزی در خواب اگر موجب سوزش و بوی بد دهان شود مال حرام، غم و گناهانی است که از دهان صادر می‌شود مانند غیبت.
اما اگر سبزی خوش طعم و گوارا بود نشانه نیکی، خرمی و شادی است و اگر تلخ و ناخوش بود دلیل بر رنج و اندوه است.

تعبیر خواب سبزی خرفه
به نوشته معبران کهن دیدن خرفه در خواب نشان فکر و خیال است و خوردن و داشتن آن دلیل غصه و نگرانی.

تعبیر خواب سبزی شنبلیله
مطیعی تهرانی: اگر در خواب شنبلیله ببینیم چه بخوریم، چه پاک کنیم، چه بخریم و چه از مزرعه بکنیم یا کسی به ما بدهد، فرق نمی‌کند، به هر حال مربی خشن و دلسوزی در زندگی ما پیدا می‌شود که البته وجودش مغتنم است.

تعبیر خواب سبزی ترخون
از گفته‌های منوچهر مطیعی تهرانی اینگونه می‌توان استنباط کرد که ترخون از سبزی‌های خوردنی است و طعم تند دارد و همراه نعنا به بازار عرضه می‌شود. ترخون پیام آور بهار است.
این سبزی تخم خاصی ندارد که بکارند و ترخون به بار آورند بلکه دانه‌های اسفند را که در آتش بریزیم با سرکه مخلوط می‌کنند و مدتی می‌گذارند اسفند در سرکه خیس بخورد، پس از مدتی اسفند خیس شده در سرکه را می‌کارند که ترخون بار می‌دهد. تندی و تیزی سرکه و دانه اسفند و طعم تند خود ترخون در تعبیر آن مؤثر است و به همین علت معبران کهن در خواب ترخون را آدم بد دانسته‌اند که زیان می‌رساند.

برخی از معبران نوشته‌اند ترخون زن چابک و زرنگ و ریزنقش و پرتحرک است. زنی که در عین زیبایی و ظرافت، زیاد حرف می زند و زبانش تلخ است و سخنان نیشدار می‌گوید و چنانچه در خواب دیدیم دسته ای ترخون داریم یا از زمین کندیم با زنی دارای این خصوصیات رو به رو می‌شویم.

محمدبن سیرین گوید: سبزی ترخون مردی بدگوهر بدکردار است. اگر بیند ترخون داشت، یا کسی به وی داد، دلیل که از آن مرد وی را مضرت و زیانی رسد. اگر بیند ترخون به کسی داد، یا از خانه بیرون انداخت، دلیل که از صحبت چنین مردی جدائی جوید و از او دور شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در واقع ترخون پیام آور بهار است و دیدن آن در خواب بد نیست. چنانچه در خواب ترخون را ببینیم بهتر از اینست که آن را بخوریم. دیدن ترخون در خواب شادی و فرح و نشاط است اما خوردن آن غم و رنج است که البته زیاد جدی و بزرگ نیست.

تعبیر خواب غذای درست شده با ترخون
مطیعی تهرانی در جایی می‌گوید غذا بیانگر نعمت و روزی است به شرطی که سبزی‌هایی مانند ترخون که تلخ و تند هستند نداشته باشد زیرا تعبیر دیدن غذا با این نوع چاشنی‌ها کامل دگرگون می‌شود.

تعبیر خواب سبزی تره
مطیعی تهرانی: تره از سبزی‌های خوردنی است اما از انواع خوب آن نیست زیرا در خواب‌های ما به بدی و بد دهنی و پرخاشجویی و لئامت طبع تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب سبزی ریحان
ابن سیرین می‌گوید دیدن ریحان در خواب خوب نیست مگر این که از زمین کنده شود که دلیل گریستن است. نفایس ریحان را در زمره سبزی‌های خوب شناخته. دیدن ریحان اگر سبز و تازه و خرم و به وقت باشد خوب است و اگر غیر وقت و پژمرده باشد خوب نیست. بوی ریحان خرمی است.

تعبیر خواب تربچه
مطیعی تهرانی: تربچه دیون کوچک و بدهی‌های خرد است به خصوص اگر در خواب دسته تربچه ببینید. پول‌هایی که اندک اندک خرج می‌کنیم و از این و آن می‌گیریم و بدهکار می‌شویم تربچه است که چون جمع گردد یک بدهی سنگین به وجود می‌آورد. تربچه همان بدهی کوچک است و دسته تربچه مجموع بدهی‌های خرد ماست که در خواب ظاهر می‌شود.

تعبیر خواب جعفری
خوردن سبزی در خواب اگر موجب سوزش و بوی بد دهان شود مال حرام و غم واندوه و گناهانی که از دهان صادر می‌شود مانند غیبت، اما اگر سبزی خوش طعم و گوارا بود نشانه نیکی، خرمی و شادی واگر تلخ وناخوش بود دلیل بر رنج و اندوه است. سبزی جعفری جز دسته سبزیجاتی که به دلیل داشتن طراوت و تازگی در بسیاری از غذاها استفاده می‌شود و تعبیری نیکو به همراه دارد.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن جعفری در خواب، علامتان است که با سختی و دشواری موفقیتی به دست خواهید آورد. خوردن جعفری در خواب، نشانه آن است که به خاطر خانوادة خود دچار نگرانی بزرگی خواهید شد.

تعبیر خواب سبزی پاک کردن
آنلی بیتون: اگر دختری خواب ببیند برای تهیة شام سبزی پاک می‌کند، نشانة آن است که با مردی خوش برخورد و مهربان ازدواج خواهد کرد.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

29 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

Sadgh1

Sadgh1 : خانم هراتی ببخشید این قسمت یادم رفته بودداخل باغچه چندین کرت بودو انواع سبزی جات بودن نه صیفی جات اما فراموش کردم که چه نوع سبزیی بودن فقط یک نوع از انها برگ کلفت داشت به خودم می گفتم بامیه هاهم درست مرتب سبز شدن

پاسخ
لینک۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۱:۳۱
Sadgh1

Sadgh1 : سلام خانم هراتی ظهر بخیر خواب دیدم جلو خونه یکی از همکاران خانم باغچه ای باکرت های تمیز وصحیح درست کرده بودم وانجا مشغول کاشتن انواع صیفیجات بودم انواع دقیق انهارا فراموش کردم پس از مدتی وقتی به باغچه سر زدم همه ان چیزی که کاشته بودم سبز شده بود که اون همکار خانم ار خانه اش بیرون امدبالباس های بیرون مانتو کیف وچادرپوشیده بود با من سلام و احوال پرسی کرد دو گوشی در دستش داد یکی از گوشی ها رادادبه من داد و گفت این یک مشکلی دارد شما نمی توانید مشکل اش را پیدا کنید ودرستش کنید می خواهم این گوشی را به برادرم بدهم خودم مشکلش را نمی دانم و خودم یک گوشی نو خرید ام من نگاش گردم مشکل اش را پیدا نکردم گوش را دادم به حودش اما بغیر ازما ،انجا دونفر دیگربه نظرم برادران او بودند یکی از ان دو نفرگوشی را از دست ان خانم گرفت و گفت خودم نگاهش می کنم و شاید مشکلش را پیدا کردم

پاسخ
لینک۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۵:۲۰
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما نسبت به آینده ایمان دارید و خوش بین هستید و اگر نسبت به همکار خانمتان احساسی دارید و او هم مجرد است؛ این خوش بینی شما مربوط به اوست. شما سعی می کنید که روحیه تان قوی باشد و رفتاری درست از خودتان نشان دهید. این خانم با برادرش مشکلی دارد که نمی تواند به راحتی با او ارتباط برقرار کند و یا همدیگر را خوب درک نمی کنند و او می خواهد روش جدیدی برای تعامل با برادرش پیدا کند و با او ارتباطی جدید برقرار کند. برادران او می خواهند که خودشان مشکلات خانوادگی شان را حل کنند و نه اینکه از شما کمک بگیرند. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۲۳:۰۸
zeinab

zeinab : سلام عیدتون مبارک عباداتتون قبول.من ی تکه از خوابم یادمه که انگار با چنتا دختر غریبه دیگه با دوست پسرم بودیم سوار یادم نمیاد انگار ماشین بود و دوست پسرم راننده بود رفتیم سبزی بخریم .کنار ی سبزی فروشی واسادیم دوست پسرم پیاده شد و از بین دخترا فقط من همراهش رفتم سبزی بخریم و همزمان ک سبزی برمیداشتیم پاکش میکردیم و میزاشتیم تو ماشین.هم من هم دوست پسرم سبزی پاک کردیم انگار ریحون بود سبزی

پاسخ
لینک۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۰۷:۳۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. عید شما هم مبارک. تشکر. شما یا دوست پسرتان به ثروت خواهید رسید. می خواهید با هم ازدواج کنید و مسائل و مشکلاتی که در این راه هست را رفع و حل و فصل کنید تا بتوانید با هم خوب و خوش و خرم زندگی کنید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۱:۱۰
Sheyda

Sheyda : سلام و عرض ادب

خانم هراتي عزيز، خواب ديدم به سبزي فروشي زنگ زدم و به ايشون گفتم برام سبزي كنار بزاره و ايشون گفتن فقط سه دسته تره دارن، منم گفتم اون سه تا دسته تره رو برام كنار بزارين ميام ميبرم.
ممنون ميشم لطف كنيد و تعبيرشو بهم بگيد.

پاسخ
لینک۱۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۵۸:۴۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. عرض ادب متقابل. تره از سبزی‌های خوردنی است اما از انواع خوب آن نیست زیرا در خواب‌های ما به بدی و بد دهنی و پرخاشجویی و لئامت طبع و بخل و خست تعبیر می‌شود. برای دفع شر صدقه بدهید تا عصبانی نشوید!! تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۶:۱۶
مروارید

مروارید : سلام خانم هراتی
خواب دیدم با خانواده ام رفته بودیم جایی و وقتی برگشتم دیدم انگار توی خونه قدیمی مون هستیم و دیدم حیاطمون سبز شده که بردارم انگار کاشته بود ولی سبزی نبود و حیاط رو تمیز و مرتب کرده بود و دیدم اون یکی برادرم (متاهل) جلوش کلی سبزی گذاشته و همه مدل سبزی بود داشت سبزی ها رو خرد میکرد که بیشتر سبزی آش بود من اومدم به اون برادرم (مجرد) گفتم چرا اینهمه سبزی خریدی و چرا این داره خرد میکنه و یادم اومد قبل از رفتن کلی سبزی خریده بودیم و خرد کرده بودیم و بسته بندی کردیم و گذاشتیم توی یخچال و منم تو دلم میگفتم حالا که سبزی زیاد گرفته برم اسفناج بردارم و بپزم و بخورم برا بدنسازی خوبه(در واقعیت بدنسازی میرم) و بعدش رفتم تو اتاق و ی کاپشن سبز که تنم بود رو در آوردم و گذاشتم و نگاهش میکردم و میگفتم این چقدر قشنگه همون رنگی که میخواستم و بعدش ی مانتو سبز کمرنگ هم خریده بودم که اونم روی صندلی گذاشته بود. ممنون

پاسخ
لینک۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۲۶:۵۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما مدتی به خاطر مسئله ای نگران بوده اید و می خواستید که از افکارتان فاصله بگیرید ولی اهداف شما الان با موفقیت همراه شده است و برادرتان احساس مثبتی نسبت به مسائل دارد و سعی می کند که رابطه همه شما افراد خانواده با هم خوب باشد. می خواهید سلامتی و شادی در زندگی تان وجود داشته باشد و احساس می کنید که از شما حمایت روحی می شود و امنیت و صلح و آرامش بر زندگی تان حکمفرماست. رفتار خودتان هم صلح طلبانه و مهربانانه و عاقلانه خواهد بود. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۱:۴۶
Azam

Azam : خواب دیدم در یه جای بزرگی هستم وسیع دیدم ساقه بلند و ضخیم سبزی بین سوراخ دو دندان جلوی بالا گیر کرده من تلاش میکردم اونو دربیارم ساقه را از جلو می کشیدم قیمت عقب دندانم گیر میکرد از عقب می کشیدم جلوی دندانم گیر می کرد کلافه شده بودم حتی سعی کردم با دو دستم قطع کنم ولی نمیشد حتی ساقه حالت ریش ریش شده بود ولی قطع نمی شد بعد از اونجا دیدم دخترمو دارم می برم باشگاه (دخترم ژیمناستیک میرفت و دختری بود به نام سما که رفتار خوبی اوایل با دخترم نداشت) در خواب دخترم به من گفت مامان سما با من بد رفتار کرد سما را دیدم داشت رد می شد از جلوی باشگاه گفتم سما با سارا چرا اینطوری رفتار می کنی سما توجهی نکرد و گفت من رفتار بدی نداشتم و بعد راهشو گرفت و رفت من دخترمو بردم باشگاه از چند پله بالا رفتیم یه سکویی بود از اونجا بالا رفتیم و دخترمو فرستادم داخل سالن و امدم کلاسش تموم شه ولی تاریک بود سالن بزرگی بود ولی تاریک بود و بعضی هارو میدیدم در رفت و امدن
بعد از اون دیدم وارد جایی شدم البته خودم بودم گویا هتلی بود طبقه همکف همه سنگ مرمر بود آقای قد بلندی اونجا بود به زبان دیگری صحبت می کرد انکلیسی نبود یه زبان خاصی بود نوع زبانشو متوجه نشدم ولی داشتم باهاش صحبت میکردم ایشون به پرسنل هتل اعلام کرد ما نه تا اتاق خالی داریم با قیمت آفی که گذاشتیم این نه اتاق را اجاره بدید من گفتم آقا یه اتاق را به من اجاره بده هزینش چقدر میشه پرسید چند نفرید گفتم پنج نفر ایشون نه گفت میدم بهتون نه گفت نمیدم همینطور که صحبت می کردیم گویی مشاعیت شدم و امدم بیرون از هتل یه خیابان تاریک تاریک بود با دو خانم نشستم اونها چند تا شماره تلفن به من دادن و گفتن تماس بگیر شماره اخری که به من دادن بعد گفتن این مربوط به سازمان کودکان و کودک ازاریه که بدرد شما نمی خوره و لازم نیست یادداشت کنی به کارت نمیاد بعد از اون دیدم در یه کلاس بزرگ و نورانی پشت نیمکت نشستم میزهای تمیز و دارم امتحان می دم (خواب امتحان دادنو قبلا خیلی دیدم که مضطرب هستم بلد نیستم اصلا نخوندم و ...) ولی این بار خیلی راحت سوالارو جواب میدادم اصلا اضطراب نداشتم. هتو کلاس جز ممتهن شخص دیگه ای نبود کلاس بزرگ خیلی روشن چند برگ سوال بود همرو جواب دادم و ممتهن گفت بیست شدی و من اومدم بیرون احساس رضایت داشتم که بیست شدم.

پاسخ
لینک۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۲:۰۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. مانعی برای روابط شما با دیگران بوجود می آید و احساس می کنید کشمکش درونی و پرخاشگری را در وجود شما قوی کرده است. احساس می کنید در موقعیت فعلی تان قدرتی ندارید و شاید از شما انتقاد می شود و شما می خواهید مقابله به مثل کنید. نمی توانید احساستان را به زبان بیاورید و مجبور می شوید گیر بدهید. تصمیم می گیرید که هویت شخصیتان را تغییر دهید و حالت ذهنی تازه ای در وجودتان ایجاد کنید. زندگی تان متحول می شود از عادات قدیمی و طرز فکرهای قدیمیتان جدا می شوید. اما بعد از مدتی دوباره به خودتان می آیید و با وجودی که آینده و شرایط برایتان نامفهوم و مبهم است ، فکر می کنید که به اندازه کافی قوی هستید که بتوانید خودتان مشکلاتتان را حل کنید. خودتان می توانید زندگی تان را دوباره بسازید و امید و روشنایی به زندگی تان راه می یابد. شما در امتحان دنیایی موفق شده اید و اعتماد به نفستان مجددا بالا می رود. ولی قبل از اینکه در زندگی به جلو بروید باید توقف کنید و اشتباهات گذشته تان را خوب برسی کنید. روی تصمیمات و انتخابهایتان خوب فکر کنید و عواقب اشتباهاتتان را بپذیرید و دیگر تکرارشان نکنید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۲۸:۴۶
Parisima

Parisima : سلام
من خواب ديدم
خواهر معشوقه ام به منزلمون اومده و من داشتم سبزي پاك ميكردم و اون ميگفت عاشق تره هستم بهم تره بده منم هي بهش تره ميدادم و كنار غذائي كه بهش داده بودم ميخورد البته گاهي خيلي كم سبزي هاي ديگري هم مخلوط با تره ميشد كه من معذرت ميخواستم
حتي يكي دو بار هم خودم چند مشت سبزي گذاشتم تو دهنم ( سبزي من مخلوط بود )

پاسخ
لینک۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۹:۴۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما از معشوقتان تعریف می کنید و می خواهید با او ازدواج کنید ولی خواهر معشوقه تان با شما میانه ی خوبی ندارد و نسبت به او پرخاشجویی خواهید کرد یا به بددهنی و فحش از او یاد می کنید. خودتان می خواهید به ثروت و سلامت و شادی برسید ولی خوب زندگی خوب و بد را هردو، به همراه دارد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۶:۲۹
mah1984

mah1984 : سلام خانم هراتی، روز بخیر.
یه خواستگاری داشتم چند سال پیش که کارمون به جایی نرسید و امسال باز رجوع کرد ولی من باز ادامه ندادم.
خواب دیدم خبردار شدیم مادرشون فوت کردن و براشون یه ظرف شیرینی شبیه تارت فرستاده بودیم. علاوه بر اون به یه مناسبتی براشون اندازه یه وانت سبزی و میوه برده بودیم. از خواهرش عذرخواهی کردم که زودتر نیومدم و اون خیلی گرم گفت درک میکنم. خود اون پسر که قد خیلی بلندی داشت با برادرش داشتن ظرف میشستن. من از بین اونهمه سبزی و میوه چنتاشو برداشتم که بشوریم تمیز کنیم. خربزه سبز داشت که دوتاش از بس رسیده بود قاچ خورده بودن. کرفس، فلفل دلمه‌ای سبز، ریحون و غیره داشت. فلفل سبز یه دونه اونم پیر و سیاه شده دیدم.
علاوه بر سبزی‌ها با مادر و خالم لباس هم برده بودیم براشون. یه عالمه لباس رنگی بود و من همه را داشتم اتو میکردم براشون و دسته بندی می‌کردم. بعضیاش مدلش چروک بود.

پاسخ
لینک۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۰۰:۲۱
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. مادر این آقا بسیار ناراحت شده و زندگی او متحول شده و در عین حال این تحول باعث شده که شخصیت مادر او عوض شود و انگار یک آدم کاملا جدید شده است. برکت و شادی به زندگی او می رسد و شما هم احتمالا کاری می کنید که او بسیار خوشحال می شود. شاید در نهایت به او جواب مثبت می دهید چون نگرانی ها و غم ها از زندگی او بیرون می رود. مقام و احترام و عرت این اقا پیش شما بالا می رود. او برای زندگی اش برنامه ریزی می کند و غم ها و ناراحتی ها را دور می ریزد. از او بسیار تعریف و تمجید می شود. شما هم باعث می شوید که آنان رفتاری بسیار شایسته و درخور داشته باشند و مشکلاتشان از بین برود. ولی بعضی اخلاق ها ذاتا قابل تغییر نیستند و دیگر باید آنها را همانجور که هستند پذیرفت. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۵:۲۹
سایه

سایه : سلام خواب دیدم یکی از همکارهای آقا برای یکی از همکارهای خانم شوید خشک سفارش می ده همکار خانم متاهله ، بعدش انگاری می گفتم این آقا به خاطر من سفارش داده که این خانم بدش ، من شوید ندیدم و کتلت که تو کوره نانوایی داشت می پخت همکارم که خانمه دیدم کمی لاغر شده

پاسخ
لینک۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۴۷:۵۱
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. همکار آقای شما از همکار خانمتان حمایت احساسی و روحی می کند و نمی گذارد که منفی بافی ها روی تصمیمات و زندگی او اثر بگذارد. شما هم می خواهید مثبت اندیش باشید و می خواهید به ثروت برسید. همکار خانمتان با مشکلی مواجه شده و ناراحت است. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۸:۲۰
Mohsen

Mohsen : با سلام خدمت شما خانم هراتی

دیشب خواب دیدم یکی از فامیلای همسر سابقم که جوونم هست و وکیل اومده دیذنم اما با چند نفر دیگه که من نمیدیدمشون این پسره رو میدیدمش نشسته بود حرف میزدیم حال و احوال میکردیم بعد بهش گفتم چقدر عوض شدی خیلی به چشمم خوب اومد مزدونه و خوشتیپ پیراهن سفید تنش بود بعد بلند شدن کمکم کنن یه حس همکاری و همدلی داشتن برادر بزرگترشم بود این وسط هی نگاهمم به یه گوشه از خوابم به یه ماشین سفید پرایدم می افتاد که چراغاش روشن بود بعد داشتم غذا درست میکردم برنج بار میزاشتم که دوباره مهمون اومد مادرش با خاله های مادرش نشستیم حرف زدن که گفتم سوگنذم خواهر میخواد فقط یادمه حرفای دیگه هم زدیم اما یادم نیست بعد بلند شدم براشون غذا درست کنم یه قابلمه برنج گذاشته بودم ته گرفته بود داشتم نگاه میکردم میگفتم این خوب نیست دوباره بزارم یا قاطیه جدیده کنم بعد یه مقدار سبزی خوردن آوردم نشونشون دادم که تازه بودن اما ریخته بوذم تو یه کیسه بریزم دور که دیدن گفتن خیلی خوبه همینا تازس ولی تره هاش بیشتر بود سبزی خوردنه بعد از اینکه درآوردم از کیسه سبزیهارو اینا دیدن دوبار کردمشون تو کیسه البته گفتمان بازم داشتسم یادم نیست خانم هراتی همینا تو ذهنم مونده ببخشید سبزی دیدم اینجا نوشتم خوابمو

با سپاس بیکران

پاسخ
لینک۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۰۱:۵۷
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما برای آشتی اقدام می کنید و خانواده همسرتان می پذیرند که با شما صحبت کنند. شما می دانید که از لحاظ اقتصادی زیاد وضع خوبی ندارید ولی سعی می کنید که اوضاع را بهتر کنید. می خواهید که زندگیتان را خوب پیش ببرید ولی می دانید که بد دهنی و لئامت طبع و پرخاشجویی داشته اید و فکر می کنید که این کار سابقه تان را خراب کرده ولی آنها قبول می کنند که شما می خواهید زندگی خوبی داشته باشید و شما هم تصمیم می گیرید که دیگر حرف بد نزنید و پرخاشجو نباشید. می خواهید که با خانمتان زندگی کنید و به ثروت و فرزندی دیگر هم برسید ... امیدوارم خوش خبر باشید و برایم بگویید که همه چیز درست شده است. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۳:۴۲
Mohsen

Mohsen : خیلی ممنون از شما خانم هراتی ایشالاه خبر خوبی بود بی خبرتون نمیزارم

پاسخ
لینک۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۹:۴۸
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت