کاربر گرامی، از روز جمعه (24 خرداد) بخش تعبیر خواب از ساعت 12 شب تا 19 عصر فعال خواهد بود! همچنین روزهای دوشنبه و پنج شنبه مانند روال گذشته کلا تعطیل خواهد بود.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب چراگاه

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن چراگاه به خواب، دلیل بر اسلام است. اگر ببیند در چراگاهی بود و دانست که ملک اوست، دلیل که دین او پاک است. اگر آن چراگاه متعلق به شخص دیگری بود و او تماشا می کرد، دلیل که با پارسایان و بزرگان صحبت دارد. اگر ببیند در چراگاه خود می گشت، دلیل که عیش بر وی زیاد شود و عاقبتش خوب است.

    امام صادق (ع) می فرماید: دیدن چراگاه درخواب بر هشت وجه است:
  1. دین،
  2. اعتقاد،
  3. معیشت و نظام کار،
  4. پادشاه،
  5. مردی بزرگ،
  6. خیر و منفعت،
  7. زن،
  8. مراد یافتن.

ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن چراگاه، دلیل بزرگی است. اگر ببیند درمرغزاری سبز بود و گل ها شکفته بود و آبهای روان در آنجا بود، دلیل که مرگِ او به شهادت خواهد بود. اگر دید گل و ریاحین از مرغزار سبز شد، دلیل که او با بزرگی هم صحبت خواهد شد که خدم و حشم ندارد. اگر ببیند در چراگاه گوسفندان بودند، دلیل که لشگر شاه نسبت به او بی وفا باشند. اگر ببیند در مرغزار گل و ریاحین جمع کرد، دلیل که مال به سختی حاصل کند.

جابر مغربی می گوید: دیدن مرغزار دلیل زن است. اگر به مرغزاری سبز وارد شد، دلیل که زن مستوره بخواهد. اگر آن مرغزار سبز نباشد تاویلش به خلاف این است.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

0 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت