کاربر گرامی، بخش دیدگاه تعبیر خواب روزهای دوشنبه و پنج شنبه کلا بسته است. سایر روزها از ساعت 12 شب تا 17 عصر فعال است.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب کیسه

اگر کسی خواب ببیند که کیسه ای پر از پول پیدا کرده، گشایش روزی پیدا می کند و اگر کیسه را خالی دید، معنایش بر عکس است. اگر در خواب بینید کیسه ای پاره همراه دارید، راز شما فاش می شود. اگر ببینید کیسه ای دارید که سوراخ آن رفو شده است، آبروی خود را به زحمت حفظ می کنید.

    امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کیسه تهی در خواب بر سه وجه است:
  1. تن مردم،
  2. راز پنهان،
  3. درویشی.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند کیسه درم و دینار یافت، دلیل است به قدر آن معیشت و روزی بر وی فراخ شود. اگر کیسه را تهی ببیند، تاویل به خلاف این است.

جابر مغربی می گوید: اگر درخواب کیسه خود را دریده ببیند، دلیل است راز او آشکار شود. اگر دید کیسه دریده را دوخت، دلیل که رازش پوشیده بماند.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند کیسه با درم ضایع شد، دلیل است کسی او را پند دهد و نشنود. اگر ببیند کیسه او گشوده بود و درم ها بریخت، دلیل است از خصومت برهد.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.
در صورتیکه خواب ارسالی شما بیشتر از ۷۵۰ کاراکترباشد، به ازای هر ۷۵۰ کاراکتر یک حق خواب از شما کسر خواهد شد!

2 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

ماهی : خواب دیدم زمسان سردیه بیرون بودم سوار ماشینی شدم جلوتر پیاده شدم حس ناراحتیو پریشانی داشتم برگشتم خانه برام چندتا پیغام تهدید امیز از کسی رسید که میشناختم اما بیدار که شدم یادم نمیومد کی بود بعدش رفتم تو اتاق روتخت نشستم پدرم سمت چپم بود مادرم سمت راستم که یه دفعه مادرم تو چهار چوب اتاق یه سایه ی بزرگ سیاه دید خیلی ترسید دهنش قفل شده بود چند لحظه بعد دیدم یه مار بسیار گنده ای که خیلی وحشتناک و زشت بود چشم نداشت رنگ کرم بود خط وخالی نداشت فقط دور اجزا صورتش خطای قهوه ای بود مثل سوختگی مثل یه مار عجوزه ی بزرگ ازش اصلا نترسیدم دست انداختم کلشو گرفتم میدونستم مارو باید از کلش گرفت دوتا دندونای نیششو تا ته تو دستم فرو کرد دراوردم از دستم کلشو گرفتم فشار دادم خیلی هی گردنشو فشار میدادم کوچکتر شده بود اما نکشتمش و به جای اینکه زهرشو از دستم درارم دنبال ظرف میگشتم مارو بذارم توش که اخر سر گذاشتم تو یه ظرف دستمو میک زدم زهرو درارم سبز رنگ بود تف کردم تو دهن خود مار هم پر از زهر سبز رنگ خودش بود همینجور که دستمو میک میزدم سرم گیج میرفت تا بیهوش شدم از خواب پریدم دیدم کلی رو بالشم تف کردم /
-قبلا چند شب پیش هم خواب دیده بودم رو دستم یه جاش پر چرکه کلی فشار دادم همه ی چرکارو دراوردم بیدار شدم دیدم همونجای دستم واقعا زخم شده.

پاسخ
لینک۱۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۷:۲۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : شما باید مراقب خود باشید چون سعی دارند شما را فریب دهند. خطری شما را تهدید می کند و مار بزرگ و کرم رنگ دشمنی است که سعی در آسیب رسانی به شما دارد. اینکه شما را نیش زده یعنی از جانب او ضربه خواهید خورد و باید صدقه بدهید تا دفع شر بشود. شما قدرت مقابله با او را دارید ولی به هرحال خوب است تا با صدقه دفع بلا کنید. احتمالا دعوا سر مسائل مالی است و شما به نفعی هم خواهید رسید. چرک هم در خواب ثروت است ولی اگر بدنتان در حال تشکیل زخم بوده، در خواب احساس آن را به صورت زخم و چرک دیده اید که باطل است.

پاسخ
لینک۱۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۵:۱۲

رقیه السادات : سلام روز شما بخیر خواب دیدم که مامانم کیسه پارچه ای خیلی خیلی بزرگی به من داد و من کار میکردم و تندتند درون آن پول میریختم تا پر شود و خیلی خوشحال بودم که سریع دارم درون آن پول میریزم و جمع می کنم و از طرف دیگر مامانم یک پسر بچه که سن آن کم بود ولی جثه اش بزرگ بود و پسر خودش هم بود را به من داده بود تا مراقبش باشم و من از او مراقبت می کردم.

پاسخ
لینک۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۲۶:۴۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. انشالله کارهای شما به آسانی پیش خواهد رفت و غم ها و ناراحتی هایتان از بین رفته و به ثروت و خوشبختی می رسید.

پاسخ
لینک۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۷:۵۹

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت