یوتاب گلچینی از بهترین ها

بهترین قلب دنیا

روزی مرد جوانی وسط شهری ایستاده بود و ادعا می کرد که بهترین قلب دنیا را در تمام آن منطقه دارد.
جمعیت زیادی جمع شدند. قلب او کاملا سالم بود و هیچ خدشه ای بر آن وارد نشده بود. پس همه تصدیق کردند که قلب او به راستی زیباترین قلبی است که تاکنون دیده اند.

مرد جوان در کمال افتخار و با صدایی بلندتر به تعریف از قلب خود می پرداخت.
ناگهان پیرمردی جلو جمعیت آمد و گفت: اما قلب تو به زیبایی قلب من نیست.
مرد جوان و بقیه جمعیت به قلب پیرمرد نگاه کردند. قلب او با قدرت تمام می تپید. اما پر از زخم بود. قسمت هایی از قلب او برداشته شده و تکه هایی جایگزین آنها شده بود، اما آنها به درستی جاهای خالی را پرنکرده بودند و گوشه هایی دندانه دندانه در قلب او دیده می شد. در بعضی نقاط شیارهای عمیقی وجود داشت که هیچ تکه ای آنها را پرنکرده بود.

مردم با نگاهی خیره به او می نگریستند و با خود فکر می کردند که این پیرمرد چطور ادعا می کند که قلب زیباتری دارد.
مرد جوان به قلب پیرمرد اشاره کرد و خندید و گفت: تو حتما شوخی می کنی! قلبت را با قلب من مقایسه کن، قلب تو تنها مشتی زخم و خراش و بریدگی است.

پیرمرد گفت درست است. قلب تو سالم به نظر می رسد اما من هرگز قلبم را با قلب تو عوض نمی کنم. می دانی هر زخمی نشانگر انسانی است که من عشقم را به او داده ام؟ من بخشی از قلبم را جدا کرده ام و به او بخشیده ام. گاهی او هم بخشی از قلب خود را به من داده است که به جای آن تکه بخشیده شده قرار داده ام، اما این دو عین هم نبوده اند.
گوشه هایی دندانه دندانه بر قلبم دارم که برایم عزیزند، چرا که یادآور عشق میان دو انسان هستند.
بعضی وقتی ها بخشی از قلبم را به کسانی بخشیده ام اما آنها چیزی از قلب خود را به من نداده اند این ها همین شیارهای عمیق هستند گرچه درد آورند، اما یادآورعشقی هستند که داشته ام.
امیدوارم که آنها هم روزی بازگردند و این شیارهای عمیق را با قطعه ای که من در انتظارش بوده ام پر کنند پس حالا می بینی که زیبای واقعی چیست؟

مرد جوان بی هیچ سخنی ایستاد. در حالی که اشک از گونه هایش سرازیر می شد به سمت پیرمرد رفت. از قلب جوان و سالم خود قطعه ای بیرون آورد و با دست های لرزان به پیرمرد تقدیم کرد.
پیرمرد آن را گرفت و در قلبش جای داد و بخشی از قلب پیر و زخمی خود را در جای زخم قلب مرد جوان گذاشت. مرد جوان به قلبش نگاه کرد، سالم نبود ولی از همیشه زیباتر بود ...

12 دیدگاه

ناشناس : خیلی داستان قشنگی بود ممنون از نویسنده اش

پاسخ
لینک۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۷:۱۹

رها راد : اسم نویسندش چیه؟

پاسخ
لینک۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۱۳:۱۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : اطلاعی ندارم متاسفانه.

پاسخ
لینک۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۲۵:۰۹

بركت هوس باز : اين داستان پيرمرد هوس باز

پاسخ
لینک۲۸ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۳:۰۹:۵۲

نا آشنا : کاش روی قلب هیچ کسی شیار خالی باقی نمونه و همه محبت و عشق را به یکدیگر هدیه کنیم

پاسخ
لینک۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۱:۱۶:۲۰

ماکان : واقعا خیلی تحسین آور بود عالی بود

پاسخ
لینک۱۳ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۵۵:۰۴

ساحل : عالی و تاثیرگذار بود

پاسخ
لینک۱۲ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۸:۴۹

shideh : خیلی قشنگ بود اشکم در اومد

پاسخ
لینک۱۱ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۱:۱۶

M͌o͌b͌i͌ : آخی عزیزم خیلی قشنگ بود من که واقعا لذت بردم

پاسخ
لینک۹ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۴۲:۳۰

پریا : عالی بود

پاسخ
لینک۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۲۰:۳۱

: من از قصه لذت بردم ولي اون مردجوان خيلي كار خوبي كرده بودپيرمرد خيلي مربون بود يا هديه بهش داد

پاسخ
لینک۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۳۰:۴۵
ادامه