یوتاب گلچینی از بهترین ها

خواسته های دیگران

روزی مردی سعی داشت تا بره مورد علاقه اش را به داخل خانه ببرد ولی بره وارد خانه نمی شد و پا هایش را محکم بر زمین فشار می داد.
خدمتکار منزل وقتی این صحنه را دید نزدیک شد و انگشتش را داخل دهان بره گذاشت. بره شروع به مکیدن انگشت خدمتكار کرد. خدمتکار داخل خانه رفت و بره هم به دنبالش راه افتاد.

مرد از این اتفاق ساده درس بزرگی گرفت.
فهمید که برای اثر گذاشتن بر دیگران ابتدا باید خواسته های آنها را درک کرد!

2 دیدگاه

Warm books : من این کارو کردم ولی گازم گرفتن

پاسخ
لینک۱۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۴۰:۱۶

Behroz Baharestani : کوتاه و مفید

پاسخ
لینک۱۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۹:۳۳