یوتاب گلچینی از بهترین ها

رفاقت

دو تا رفیق بودند همیشه با هم شراب میخوردن.
یکیشون میمیره
چند وقت بعدش اون یکی میره میخونه به ساقی میگه: 2 پیک بریز
ساقی میگه: چرا 2 تا؟
میگه: یکی برای خودم یکی به یاد رفیقم.

سال بعد دوباره میره میخونه
به ساقی میگه: 1پیک بریز
ساقی میگه: رفیقتو فراموش کردی؟
میگه: نه خودم توبه کردم.
میزنم بیاد رفیقم.

0 دیدگاه

دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.