یوتاب گلچینی از بهترین ها

شایستگان

خواجه نصیر الدین توسی در ابتدای وزارت خویش بود که تعدادی از نزدیکان بدو گفتند: ایران مدیری همچون شما نداشته و تاریخ همچون شما کمتر به یاد دارد.
یکی از آنها گفت: نام همشهری شما خواجه نظام الملک توسی هم به اندازه نام شما بلند نبود.

خواجه نصیر سر به زیر افکنده و گفت: خواجه نظام الملک باعث فخر و شکوه ایران بود. آموخته های من برآیند تلاشهای انسانهای والا مقامی همچون اوست.
حرف خواجه به جماعت فهماند که او اهل مبالغه و پذیرش حرف بی پایه و اساس نیست.

ارد بزرگ اندیشمند فرزانه کشورمان می گوید: “شایستگان بالندگی و رشد خود را در نابودی چهره دیگران نمی بینند.”
شاید اگر خواجه نصیر الدین طوسی هم به آن سخنان اعتنا می نمود هیچگاه نمی توانست گامهای بلندی در جهت استقلال و رشد میهنمان بردارد.

10 دیدگاه

محمد : عالی بود تمام داستان ها

پاسخ
لینک۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۶:۱۲

امید : بد بود

پاسخ
لینک۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۴۴:۰۵

کتاب خوان : خوب بود.

پاسخ
لینک۹ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۳۳:۲۱

مریم طیاری : خیلی خوبه

پاسخ
لینک۲۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۵۰:۵۰

محمدی : عناصر داستان کوتاه به نظر رعایت نشده بود.

پاسخ
لینک۲۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۴۹:۴۳

نورا : عالی

پاسخ
لینک۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۴:۴۰

قلب بی عشق : غرور خوبه اما معنیش با عقده ی دنیا فاصله است...

پاسخ
لینک۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۵۸:۵۹

سهند : خواجه نصیر الدین توسی :)))

پاسخ
لینک۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۲۵:۳۲

Sani : نتیجه میگیریم که هیچگاه دچار غرور و خود بزرگ بینی نشویم تا بتوانیم پیشرفت کنیم

پاسخ
لینک۱۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۵۰:۰۲

اوا : زشته

پاسخ
لینک۱۱ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۳۳:۰۷

inazur_pv : زیبا بود

پاسخ
لینک۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۲۳:۵۷

Sani : به قول استاد امامی غرور آفت پیشرفت است

پاسخ
لینک۱۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۴۵:۵۷