یوتاب گلچینی از بهترین ها

شیر و غزال

هر روز صبح در گوشه‌ای از صحرای آفریقا، غزالی از خواب بیدار می‌شود. غزال می‌داند که در آن روز باید چالاک تر از همه درندگان تیزرو باشد و گرنه مرگ، او را خواهد بلعید.

در گوشه‌ای دیگر از این صحرا هر روز شیری از خواب بیدار می‌شود که می‌داند باید یکی از آهوان تیزپا را به چنگ آورد وگرنه باید منتظر مرگ باشد.

مهم نیست ما شیر هستیم یا غزال،
مهم این است که بدانیم باید هر روز چابک تر از روز قبل باشیم.

0 دیدگاه

دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.