یوتاب گلچینی از بهترین ها

موفقیت مدیران

از مدیر موفقی پرسیدند: راز موفقیت شما چه بود؟
گفت: دو كلمه است.
- آن چیست؟
- تصمیم‌های درست
- و شما چگونه تصمیم های درست گرفتید؟
- پاسخ «یك كلمه» است!
- آن چیست؟
- «تجربه»
- و شما چگونه تجربه اندوزی كردید؟
- پاسخ «دو كلمه» است!
- آن چیست؟
- «تصمیم های اشتباه»

نتیجه!

به گفته پیتر دراكر، موفقیت مدیران در گرو استفاده از تجربیات و نصایح بزرگان مدیریت است. از دیگر سو، تصمیم گیری، مهمترین بخش وظیفه مدیران است.
تلفیق استفاده از تجربیات بزرگان و تصمیم گیری صحیح و به موقع نقش بسیار مهمی در موفقیت مدیران دارد.

0 دیدگاه

دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.