یوتاب گلچینی از بهترین ها

پایان نامه خرگوش

یک روز آفتابی، خرگوشی خارج از لانه‌ی خود با جدیت هرچه تمام در حال تایپ بود. در همین حین، یک روباه او را دید.
روباه: خرگوش داری چیکار می‌کنی؟
خرگوش: دارم پایان‌نامه می‌نویسم.
روباه: جالبه، حالا موضوع پایان‌نامه‌ات چی هست؟
خرگوش: من در مورد این که یک خرگوش چطور می‌تونه یک روباه رو بخوره، دارم مطلب می‌نویسم.
روباه: احمقانه است، هر کسی می‌دونه که خرگوش‌ها، روباه نمی‌خورند.
خرگوش: مطمئن باش که می‌تونند، من می‌تونم این رو بهت ثابت کنم، دنبال من بیا.

خرگوش و روباه با هم داخل لانه خرگوش شدند و بعد از مدتی خرگوش به تنهایی از لانه خارج شد و به شدت به نوشتن خود ادامه داد. در همین حال، گرگی از آنجا رد می‌شد.
گرگ: خرگوش این چیه داری می‌نویسی؟
خرگوش: من دارم روی پایان‌نامه‌ام که یک خرگوش چطور می‌تونه یک گرگ رو بخوره، کار می‌کنم.
گرگ: تو که تصمیم نداری این مزخرفات رو چاپ کنی؟
خرگوش: مساله‌ای نیست، می‌خواهی بهت ثابت کنم؟
بعد گرگ و خرگوش وارد لانه خرگوش شدند. خرگوش پس از مدتی به تنهایی برگشت و به کار خود ادامه داد.

حال ببینیم در لانه خرگوش چه خبره.
در لانه خرگوش، در یک گوشه موها و استخوان‌های روباه و در گوشه‌ای دیگر موها و استخوان‌های گرگ ریخته بود. در گوشه دیگر لانه، شیر قوی هیکلی در حال تمیز کردن دهان خود بود.

4 دیدگاه

سهیل : بله درسته
بعضی ها کوچکند ولی زیرک
بعضی ها بزرگند ولی نادان

پاسخ
لینک۷ دی ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۰:۱۲

لیندا : صحیح

پاسخ
لینک۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۵:۵۴

ی روانی : قدرت افکار افراد کوچک گاهی خیلی بیشتر از افراد بزرگ است

پاسخ
لینک۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۹:۵۶

Warm books : هوش و توانایی کسی رو دست کم نگیریم چون این دو مورد فقط ب قدرت و اندازه فیزیکی موجودات خلاصه نمیشه .

پاسخ
لینک۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۲:۵۶