یوتاب گلچینی از بهترین ها

پیپ استالین

در روزگاری نه چندان دور یک هیات از گرجستان برای ملاقات با استالین به مسکو آمده بودند. پس از جلسه استالین متوجه شد که پیپش گم شده است و به همین خاطر از رییس کا.گ.ب خواست تا ببیند آیا کسی از هیات گرجستانی پیپ او را برداشته است یا نه؟
پس از چند ساعت استالین پیپش را در کشوی میزش پیدا کرد و از رییس کا.گ.ب خواست که هیات گرجی را آزاد کند.
اما رییس کا.گ.ب گفت: متاسفم رفیق، تقریبا نصف هیات اقرار کرده اند که پیپ را برداشته اند و تعدادی هم موقع بازجویی مرده اند.

1 دیدگاه

Warm books : در موقعیت اعمال ظلم آدمها دو راه بیشتر ندارن یا گناه نکرده را بپذیرند یا از جان خود بگذرند و این فاجعه بشریت است .

پاسخ
لینک۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۳:۵۰