یوتاب گلچینی از بهترین ها

دیوان حافظ شیرازی

اشعار به ترتیب :

حافظ شیرازی

خواجه شمس الدلین محمد حافظ شیرازی یکی از شاعران نامدار و پر آوازه ی شعر و ادب فارسی در قرن هشتم هجری است. حافظ شیرازی از اعاظم گویندگان جهان و از بزرگان شعر فارسی است. تذکره نویسان نوشته اند که اجداد او اصالتاً از کوپای اصفهان بوده اند و نیای او در ایام حکومت اتابکان سلغری از آنجا به شیراز آمد و متوطن شد و پدرش بهاءالدین محمد در شیراز بازرگانی می کرد و مادرش اهل کازرون و خانه ایشان در دروازه ی (کازرون شیراز) واقع شده بود.

حافظ در اوایل قرن هشتم به سال 727 در شیراز به دنیا آمد و او به سال، کوچکترین پسر خانواده بود. بعد از مرگ بهاءالدین، پسران پراکنده شدند و شمس الدین محمد، با مادر در شیراز ماند، در این دوره از زندگی، تحویلی عظیم در او به وجود آمد و در جرگه ی طالبان علم درآمد و مجالس درس علما و ادبای زمان را در شیراز درک کرد. چنانکه محمد گلندام دوست و هم عصر و جامع دیوان حافظ می گوید: به تبتع و تفحص در کتب اساسی علوم شرعی و ادبی پرداخت.

حافظ در دو رشته از علوم زمان یعنی علوم شرعی و علوم ادبی کار می کرد و چون استاد او قوام الدین خود عالم به قراعت سبع بود، طبعا شاگرد در خدمت او به همین درس اشتغال داشت و در حفظ قرآن با توجه به قراعت چهارده گانه ممارست می کرد. از همین جاست که خود در اشعارش چندین بار به کلام الله اشاره کرده است:

صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ
هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم

در این سالها شاعر به یک تحول روحی و عرفانی رسید و این تغییر و تبدل وخلجان شدید روحی کارش را تا بدانجا رساند که بعد از سی و پنج سال که از درگذشت سعدی می گذشت، سروده هایش گوهری درخشان بر تاک تاریخ شعرو ادب پارسی قرار گرفت و پس از این زمان بود که لقب لسان الغیب، به او دادند.

اشعار حافظ شیرازی در دیوان حافظ جمع آوری شده است و فال حافظ از دیوان حافظ گرفته می شود.

آرامگاه حافظ

حافظ شیرازی در سال 792 هجری قمری وفات کرد. حافظیه یا آرامگاه حافظ نام مجموعه‌ای آرامگاهی در شمال شهر شیراز و در جنوب دروازهٔ قرآن است که آرامگاه حافظ شیرازی را در خود جای‌ داده است.