یوتاب گلچینی از بهترین ها

بزرگنمایی عکس عکس خفن اجرای حرکات آکروباتیک بر بالای ساختمان
X

عکس خفن آکروباتیک

اجرای حرکات آکروباتیک بالای ساختمان امپایر استیت امریکا در سال 1942 میلادی