یوتاب گلچینی از بهترین ها

بزرگنمایی عکس عکس خفن نجات جوجه پرنده
X

عکس خفن نجات پرنده کوچک

تلاش برای نجات پرنده کوچک که از لانه به بیرون افتاده است.
عکاس : Christian Ziegler