یوتاب گلچینی از بهترین ها

ابوریحان بیرونی و مزدور

روزی ابوریحان درس به شاگردان می گفت که خونریز و قاتلی پای به محل درس و بحث نهاد.
شاگردان با خشم به او می نگریستند و در دل هزار دشنام به او می دادند که چرا مزاحم آموختن آنها شده است.
آن مرد رسوا روی به حکیم نموده چند سئوال ساده نمود و رفت.

فردای آن روز، شاعری مدیحه سرای دربار، پای به محل درس گذارده تا سئوالی از حکیم بپرسد. شاگردان به احترامش برخاستند و او را مشایعت نموده تا به پای صندلی استاد برسد.
دیدند از استاد خبری نیست.

هر طرف را نظر کردند، اثری از استاد نبود .
یکی از شاگردان که از آغاز چشمش به استاد بود و او را دنبال می نمود در میانه کوچه جلوی استاد را گرفته و پرسید: چگونه است دیروز آدم کشی به دیدارتان آمد پاسخ پرسش هایش را گفتید و امروز شاعر و نویسنده ای سرشناس آمده، محل درس را رها نمودید؟
ابوریحان گفت: یک بزهکار تنها به خودش و معدودی لطمه می زند، اما یک نویسنده و شاعر خود فروخته کشوری را به آتش می کشد.

شاگرد متحیر به چشمان استاد می نگریست که ابوریحان بیرونی از او دور شد. ابوریحان با رفتارش به شاگردان فهماند كه هنرمند و نویسنده مزدور، از هر کشنده ای زیانبارتر است.

ابوریحان بیرونی دانشمند آزاده ای بود که هیچگاه کسب قدرت او را وسوسه ننمود و همواره عمر خویش را وقف ساختن ابوریحان های دیگر کرد.

15 دیدگاه

محمد : بی نظیز بود

پاسخ
لینک۲۳ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۲۳:۵۱:۲۴

دخی پاییز : عالی بود .مخصوصا برا اینکه معلما میخوان یه داستان کوتاه بچه ها بنویسم.

پاسخ
لینک۲۱ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۸:۰۰

عععع : عالی بود من از خواندنش چیزهای زیادی یاد گرفتم

پاسخ
لینک۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۲:۰۰:۴۱

گورسی رضویر : سبک شناسی

پاسخ
لینک۳۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۲۹:۳۴

یا ضامن آهو : خوب بود

پاسخ
لینک۲۳ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۵۶:۴۵

عشق : بد نبود

پاسخ
لینک۲۰ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۴:۴۴

کتاب خوان : خوب بود.

پاسخ
لینک۹ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۳۷:۰۰

Zm : زیبا بود ولی لطفا ساذه تر معنی کنید

پاسخ
لینک۱۳ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۲۹:۰۸

صاسی : عااااااااااااااااااااااالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

پاسخ
لینک۳ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۵:۳۳

حسین زاده : عالی بود و خیلی آموزنده

پاسخ
لینک۲ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۱۹:۰۱
ادامه