یوتاب گلچینی از بهترین ها

فریب

فنجان قهوه را تعارفش کردم.
وقتی نگاهش کردم دلم سوخت.
اما وقتی یادم آمد که چطور با فریب و نیرنگ قول خرید خانه و ماشین مرا وادار به ازدواج کرد حالم به هم خورد.

هنوز قهوه اش را نخورده بود که گفت: آماده شو که می خواهیم جایی برویم.
همین طور که از قهوه می نوشید از جیبش سوئیچی به من داد: امروز قولنامه اش کردم.
بریم محضر تا سند خانه را هم به نامت کنم.
ناگهان روی مبل ولو شد. متوجه شدم كه سیانور اثر کرده بود!!!

9 دیدگاه

السا : وا

پاسخ
لینک۹ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۲:۱۹:۵۵

ماهان : ببخشید من متوجه نشدم

پاسخ
لینک۱۹ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۵۷:۳۱

فرحناز : بد

پاسخ
لینک۲۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۰:۳۰

نیلوفر : میتونست بهتر باشه

پاسخ
لینک۱۷ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۰۰:۳۸

مهسا : اکثر زنا شیشه خورده دارن

پاسخ
لینک۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۲۰:۰۱

: بد

پاسخ
لینک۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۱:۰۵

رویا روحنواز : خیلی غیر واقعی و جاهلانه بود.کی بخاطر ماشینو خونه شوهرشو می‌کشه اخه؟؟؟؟؟؟؛!!!!!!

پاسخ
لینک۲۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۳۲:۵۳

sani : سیانور و قهوه همدیگرو خنثی میکنن این امکان نداره لطفا رسیدگی کنین

پاسخ
لینک۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۵۷:۱۴

دانیال : البته سیانور و قهوه اثر هم رو خنثی می کنند

پاسخ
لینک۱۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۷:۴۵

پارمیدا : خیلی حرفت خوب بودددددددددددددددددد
عالی بودددددددددیییییی

پاسخ
لینک۲۹ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۳۱:۲۷