یوتاب گلچینی از بهترین ها

مرا اهلی کن

روباه مدتی به شازده کوچولو نگاه کرد و گفت: خواهش می کنم بیا و مرا اهلی کن!
شازده کوچولو گفت: دلم می خواهد، ولی خیلی وقت ندارم. باید دوستانی پیدا کنم و بسیار چیزها هست که باید بشناسم.
روباه گفت: فقط چیزهایی را که اهلی کنی می توانی بشناسی. آدمها دیگر وقت شناختن هیچ چیز را ندارند. همه چیزها را ساخته و آماده از فروشنده ها می خرند. ولی چون کسی نیست که دوست بفروشد آدمها دیگر دوستی ندارند. تو اگر دوست می خواهی مرا اهلی کن!
شازده کوچولو گفت: چه کار باید بکنم؟
روباه جواب داد: باید خیلی حوصله کنی. اول کمی دور از من این جور روی علفها می نشینی. من از زیر چشم به تو نگاه می کنم و تو هیچ نمی گویی. زبان سرچشمه سوء تفاهم هاست. اما تو هر روز کمی نزدیک تر می نشینی ...

پس شازده کوچولو روباه را اهلی کرد و چون ساعت جدایی نزدیک شد، روباه گفت: آه ! ... من گریه خواهم کرد. شازده کوچولو گفت: تقصیر خودت است. من بد تو را نمی خواستم، ولی خودت خواستی اهلیت کنم.
روباه گفت: درست است.
شازده کوچولو گفت: ولی تو گریه خواهی کرد.
روباه گفت: درست است.
-پس حاصلی برای تو ندارد.
-چرا دارد رنگ گندم زارها ... سپس گفت: برو دوباره گلها را ببین. این بار خواهی فهمید که گل خودت در جهان یکتاست. بعد برای خداحافظی پیش من برگرد تا رازی به تو هدیه کنم.

شازده کوچولو رفت و دوباره گلها را دید. به آنها گفت: شما هیچ شباهتی به گل من ندارید. شما هنوز هیچ نیستید. کسی شما را اهلی نکرده است و شما هم کسی را اهلی نکرده اید. روباه من هم مثل شما بود. روباهی بود شبیه صد هزار روباه دیگر. ولی من او را دوست خودم کردم و حالا او در جهان یکتاست.
گلها سخت شرمنده شدند.

شازده کوچولو باز گفت: شما زیبایید، ولی جز زیبایی هیچ ندارید. کسی برای شما نمی میرد. البته گل مرا هم رهگذر عادی شبیه شما می بیند. ولی او به تنهایی از همه شما سر است، چون من فقط او را آب داده ام، چون فقط او را زیر حباب گذاشته ام، چون فقط برای او پناهگاه با تجیر ساخته ام، چون فقط برای خاطر او کرمهایش را کشته ام( جز دو سه کرمبرای پروانه شدن) چون فقط به گله گزاری او یا به خودستایی او یا گاهی هم به قهر و سکوت او گوش داده ام. چون او گل من است.

سپس پیش روباه برگشت و گفت: خداحافظ.
روباه گفت: خداحافظ. راز من اینست و بسیار ساده است:
فقط با چشم دل می توان خوب دید. اصل چیزها با چشم سر پنهان است.

شازده کوچولو تکرار کرد تا در خاطرش بماند: اصل چیزها از چشم سر پنهان است.
روباه باز گفت: همان مقدار وقتی که برای گلت صرف کرده ای باعث ارزش و اهمیت گلت شده است.
شازده کوچولو تکرار کرد تا در خاطرش بماند: همان مقدار وقتی که برای گلم صرف کرده ام.
روباه گفت: آدمها این حقیقت را فراموش کرده اند. اما تو نباید فراموش کنی. تو مسئول همیشگی آن می شوی که اهلیش کرده ای. تو مسئول گلت هستی ...
شازده کوچولو تکرار کرد تا در خاطرش بماند:من مسئول گلم هستم.

کتاب: شازده کوچولو آنتوان دوسنت اگزوپری - ترجمه ابوالحسن نجفی

5 دیدگاه

رویا : عالی بود من که خیلی پسنذیدم

پاسخ
لینک۱۰ دی ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۱:۴۰

امیر مهدی بندگان : عالی بودش و خیلی طولانی

پاسخ
لینک۱۰ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۰۶:۴۷

ساناز : عالی

پاسخ
لینک۶ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۰۱:۲۰:۱۳

زمستان : مقایسه کن با چرت و پرت های نویسنده های ایرانی! یکی از یکی بیشتر ادای روشنفکری در میاره!

پاسخ
لینک۲۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۵۸:۳۹

پسر سرزمین پارس : دوست دارم کمی با شعور شما مقایسه کنم ،
و خب طبیعتا صفره !
شما علاوه بر خودباختگی دارای سواد پایین در زمینه ای که دارید نظر میدید هم هستید ! به عبارتی اگر بخواهیم که کتاب و نویسندگان خوب و عالی ایرانی را لیست کنیم و حتی مقدمه ای از داستان هایشان بنویسیم به وضوح از این داستان قشنگ و قوی تر هستند و همین روشن می کند که شما دچار خود بزرگ بینی هستید و فکر می کنید هر جا باید بالای منبر بروید و نظرات چرت و پرت خودتان را به زبان بیاورید ! آن هم نظری که از نا آگاهی و شعور پایین در آن زمینه خاص است ! ....
برایم عجیب است که چطور ۳۰ ماه پیش این نظر را به ثبت رسانده اید اما کسی نبوده که برایتان از شعور پایینتان بنویسه ! البته بوده اند کسانی که به شعور پایینتان پی ببرند ، اما آنقدر شعورتان را پایین دیده اند که حتی با خود گفته اند که نیازی نیست بنویسم برایش چون که نمی فهمد ... به همین خاطر میگویم این پاسخ را از روی دلسوزی برای یک بی شعور* نوشتم !

*شعور : آگاهی

پاسخ
لینک۲۴ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۲۴:۵۰

حلی : بی نظییییر

پاسخ
لینک۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۲۰:۱۰