یوتاب گلچینی از بهترین ها

مناقصه

تعمیر و نگهداری از كاخ سفید به صورت یك مناقصه مطرح شد. یك پیمانكار آمریكایی، یك مكزیكی و یك ایرانی در این مناقصه شركت كردند. پیمانكار آمریكایی پس از بازدید محل و بررسی هزینه ها مبلغ پیشنهادی خود را ۹۰۰ دلار اعلام كرد.
مسئول كاخ سفید دلیل قیمت گذاری اش را پرسید و وی در پاسخ گفت: ۴۰۰ دلار بابت تهیه مواد اولیه + ۴۰۰ دلار بابت هزینه های كارگران و ۱۰۰ دلار استفاده بنده.

پیمانكار مكزیكی هم پس از بازدید محل و بررسی هزینه ها مبلغ پیشنهادی خود را ۷۰۰ دلار اعلام كرد. ۳۰۰ دلار بابت تهیه مواد اولیه + ۳۰۰ دلار بابت هزینه های كارگران و +۱۰۰ دلار استفاده بنده.

اما نوبت به پیمانكار ایرانی كه رسید بدون محاسبه و بازدید از محل به سمت مسئول كاح سفید رفت و در گوشش گفت: قیمت پیشنهادی من ۲۷۰۰ دلار است!!!
مسئول كاخ سفید با عصبانیت گفت: تو دیوانه شدی، چرا ۲۷۰۰ دلار؟
پیمانكار ایرانی در كمال خونسردی در گوشش گفت: آرام باش… ۱۰۰۰ دلار برای تو و ۱۰۰۰برای من … و انجام كار هم با پیمانكار مكزیكی.
سرانجام پیمانكار ایرانی در مناقصه پیروز شد.

5 دیدگاه

ماریان : خیلی از جکهای این مدلی بدم میاد، یعنی چی، حالا ملیتهای دیگر خیلی کارشون درسته؟ کاش از این دست مطالب را نشر ندیم.

پاسخ
لینک۲۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۵۶:۳۵

یلدا : عالی بود ما ایرانیا اینیم دیگه می خوای بخواه می خوای نخواه

پاسخ
لینک۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۳۱:۵۸

فا : بیشتر شبیه یه جوک بود تا داستان!!!

پاسخ
لینک۱۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۰:۳۰

للی : واین یعنی خود تحقیری بیشتر کشورهااین مشکلات رو دارن

پاسخ
لینک۱۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۳۲:۴۹

پیمانکار : متأسفانه زیاد مصداق دارد .

پاسخ
لینک۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۰:۳۶