یوتاب گلچینی از بهترین ها

پرسش درست

پادشاهی می خواست نخست وزیرش را انتخاب كند. چهار اندیشمند بزرگ كشور فراخوانده شدند.
آنان را در اتاقی قرار دادند و پادشاه به آنان گفت كه: «در اتاق به روی شما بسته خواهد شد و قفل اتاق، قفلی معمولی نیست و با یك جدول ریاضی باز خواهد شد، تا زمانی كه آن جدول را حل نكنید نخواهید توانست قفل را باز كنید. اگر بتوانید پرسش را درست حل كنید می توانید در را باز كنید و بیرون بیایید».

پادشاه بیرون رفت و در را بست. سه تن از آن چهار مرد بلافاصله شروع به كار كردند. اعدادی روی قفل نوشته شده بود، آنان اعداد را نوشتند و با آن اعداد، شروع به كار كردند.
نفر چهارم فقط در گوشه ای نشسته بود. آن سه نفر فكر كردند كه او دیوانه است. او با چشمان بسته در گوشه ای نشسته بود و كاری نمی كرد. پس از مدتی او برخاست، به طرف در رفت، در را هل داد،باز شد و بیرون رفت! و آن سه تن پیوسته مشغول كار بودند. آنان حتی ندیدند كه چه اتفاقی افتاد! كه نفر چهارم از اتاق بیرون رفته.

وقتی پادشاه با این شخص به اتاق بازگشت، گفت: «كار را بس كنید. آزمون پایان یافته.
من نخست وزیرم را انتخاب كردم».
آنان نتوانستند باور كنند و پرسیدند: «چه اتفاقی افتاد؟ او كاری نمی كرد، او فقط در گوشه ای نشسته بود. او چگونه توانست مسئله را حل كند؟»
مرد گفت: «مسئله ای در كار نبود. من فقط نشستم و نخستین سؤال و نكته ی اساسی این بود كه آیا قفل بسته شده بود یا نه؟ لحظه ای كه این احساس را كردم فقط در سكوت مراقبه كردم. كاملا ساكت شدم و به خودم گفتم كه از كجا شروع كنم؟

نخستین چیزی كه هر انسان هوشمندی خواهد پرسید این است كه آیا واقعأ مسأله ای وجود دارد، چگونه می توان آن را حل كرد؟ اگر سعی كنی آن را حل كنی تا بی نهایت به قهقرا خواهی رفت و هرگز از آن بیرون نخواهی رفت. پس من فقط رفتم كه ببینم آیا در، واقعأ قفل است یا نه و دیدم قفل باز است».

پادشاه گفت: «آری، كلك در همین بود. در قفل نبود. قفل باز بود. من منتظر بودم كه یكی از شما پرسش واقعی را بپرسد و شما شروع به حل آن كردید؛ در همین جا نكته را از دست دادید. اگر تمام عمرتان هم روی آن كار می كردید نمی توانستید آن را حل كنید.
این مرد، می داند كه چگونه در یك موقعیت هشیار باشد. پرسش درست را او مطرح كرد».

نکته!

این دقیقا مشابه وضعیت بشریت است، چون این در هرگز بسته نبوده است! خدا همیشه منتظر شماست. انسان مهم ترین سوال را از یاد برده است... و سوال این هست: "من که هستم...؟"

6 دیدگاه

ساناز : داستان عالی هست

پاسخ
لینک۱۴ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۵۷:۱۴

پریا : نظری درموردش ندارم داستان خیلی قشنگی بود

پاسخ
لینک۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۴:۳۱

MOBINA : عالی

پاسخ
لینک۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۸:۵۳

بهزاد : جالب بود

پاسخ
لینک۷ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۲۶:۲۳

Warm books : متأسفانه بیشتر ما آدمها وقتی اسم سؤال میاد نا خودآگاه به دنبال جواب پیچیده میگردیم.و این ذهنیت غلط از ابتدای آموزش در ذهن ما گنجانده میشود.

پاسخ
لینک۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۴۴:۲۲

کاوه : سلام من هم در همچین شرایطی قرار گرفتم و دقیقا همین آزمایش روی من انجام شد. من هم در آن آزمایش سرافراز بیرون آمدم
باتشکر از مطلب خوبتون

پاسخ
لینک۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۴:۰۱
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : استدعا می کنم.

پاسخ
لینک۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۱:۴۲