یوتاب گلچینی از بهترین ها

پیشکش

آهنگری شمشیر بسیار زیبایی تقدیم شاپور پادشاه ساسانی نمود.
شاپور از او پرسید: چه مدت برای ساختن این شمشیر زمان گذاشته ای؟
آهنگر پاسخ داد: یک سال تمام.
پادشاه ایران باز پرسید: اگر یک شمشیر ساده برای سربازان بسازی چقدر زمان می برد؟
او گفت: سه تا چهار روز.
شاپور گفت: آیا این شمشیر قدرتی بیشتر از آن صد شمشیر دیگری که می توانستی بسازی دارد؟
آهنگر گفت: خیر، این شمشیر زیباست و شایسته کمر شهریار.

پادشاه ایران گفت: سپاسگزارم از این پیشکش اما، پادشاه اهل فرمان دادن است نه جنگیدن، من از شما شمشیر برای سپاهیان ایران می خواهم نه برای خودم، و به یاد داشته باش سرباز بی شمشیر نگهبان کیان کشور، پادشاه و حتی جان خویش نیست.

شاپور با نگاهی پدرانه به آهنگر گفت: اگر به تو پاداش دهم هر روز صنعتگران و هنرمندان به جای توجه به نیازهای واقعی کشور، برای من زینت آلات می سازند و این سرآغاز سقوط ایران است.
پدرم به من آموخت زندگی ساده داشته باشم تا فرمانرواییم پایدارتر باشد. پس برای سربازان شمشیر بساز که نبردهای بزرگ در راه است.

5 دیدگاه

سیما : کاش الان یک کم یاد می گرفتند

پاسخ
لینک۲۳ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۵۱:۵۳

پارسا : خیلی خوب و اموزنده بود.

پاسخ
لینک۲۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۳:۰۰

emad : بد نبود

پاسخ
لینک۱۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۱۴:۳۶

مینا : عالی
ممنون

پاسخ
لینک۱۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۸:۰۴

Warm books : سخنان بزرگ از آدمهای بزرگ بر آید.

پاسخ
لینک۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۵۷:۰۱