یوتاب گلچینی از بهترین ها

نام های ایرانی - لیست ب

نام های ایرانی لیست ب

برسام : بسیار فروزان ودرخشان، از فرماندهان یزدگرد ساسانی

بابک : سردار ایرانی که علیه اعراب قیام کرد، جد اردشیر، پسر ساسان

باپوک : کولاک، نامی کردی

باربد : پرده دار، موسیقی دان و نوازنده دربار خسرو پرویز

بارمان : لایق - نام سردار افراسیاب

بامداد : پگاه، سپیده دم - نام پدر مزدک

بامشاد : کسی که در سحرگاهان شاد است - نوازنده مشهور دربار ساسانیان

بانو : خانم، ملکه، لقب آناهیتا الهه نگهبان آب

بتین : آتشین، نام کردی، پسر

بختیار : خوشبخت، خوش‌اقبال - استاد رودکی در موسیقی

بدری : ماه شب چهارده، بدر+ی، ریشه عربی

برانوش : مهندس رومی که پل شوشتر را در زمان شاپور ساسانی

بردیا : پسر کورش بزرگ و برادر کمبوجیه

برزو : بلند قامت - پسر سهراب و نوه رستم دستان

برزویه : طبیب مشهور انوشیروان و مترجم کلیله ودمنه از هندی به پهلوی

برزین : بلند و تنومند - ازپهلوانان ایران - نام پسر گرشاسب

برمک : از وزیران ساسانی - نام اجداد و نگهبانان آتشکده بلخ

بزرگمهر : خورشید بزرگ - نام وزیر دانشمند انوشیروان ساسانی

بکتاش : بزرگ ایل و طایفه - نامی ترکی

بنفشه : گلی رنگارنگ و زینتی با عمر نسبتاً طولانی

بوژان : رشد کرده - نامی کردی-سرد و خنک

بویان : خوشبو - مامی کردی

بهادر : شجاع و دلاور - نامی ترکی

بهار : شکوفه و گل - سه ماه اول سال شمسی

بهارک : بهار کوچولو - چند روز کوتاه در زمستان که آب و هوا مانند فصل بهار می‌شود

بهاره : بهاری

بهتاش : خوب ومانند

بهداد : نیک آفریده شده - در کمال عدل وداد

بهراد : بهترین جوانمرد - پسر اسفندیار در شاهنامه

بهرام : پیروز، ایزد پیروزی درآئین زردشت، لقب برخی از پادشاهان ساسانی، خدای جنگ در اساطیر یونان

بهدیس : خوش رنگ، خوشگل

بهدخت : دختر خوب و نیکو

بهرخ : زیبا چهره، قشنگ

بهرنگ : خوش سیما و خوش چهره

بهروز : خوشبخت، نیکبخت

بهزاد : نیک نژاد - مینیاتوریست مشهور صفویان - نام اسب سیاوش

بهشاد : خوشحال وشاد

بهمن : نیک‌اندیش - برف انبوه که از کوه فرو ریزد - جانشین اسفندیار

بهناز : خوش ناز و ادا - با ناز و کرشمه

بهنام : نیک نام

بهنود : سلامت، عافیت

بهنوش : کسی که نیک می‌نوشد

بیان : صبحگاه

بیتا : بی همتا، بی مانند

بیژن : ترانه خوان، جنگجو - پسر گیو و دلداده منیژه