یوتاب گلچینی از بهترین ها

نام های ایرانی - لیست ت

نام های ایرانی لیست ت، ث

تابان : تابنده، منور

تاباندخت : دختر تابناک

تاجی : تاجدار، نام و عنوانی در فارسی دری

تارا : یک دسته ستاره، تور قرمز رنگی که عروس بر سر دارد (کردی)، الهه محافظ و نگهدارنده (هند و اروپایی)، مدینه فاضله (ایرلندی).

تاراز : نام یکی ازقله‌های زاگرس (نامی لری)

تاویار : آتشبان - نامی کردی و پسرانه

تبسم : لبخند

ترانه : زیبا و صاحب جمال، سرود، نغمه

ترنج : از مرکبات درشت تر از مرکبات دیگر است. نام ایرانی دخترانه

تیدا : دختر خورشید (اوستایی-پهلوی)

تناز : نازنین، با ناز و کرشمه - نامی کردی مادر لهراسب - دختر آرش کمانگیر

توران : نام دختر خسروپرویز - سرزمین تور

توراندخت : دختری از توران

تورج : دلاور، یکی از سه پسر فریدون شاه

تورنگ : خروس صحرایی، قرقاول

توفان : باد سخت

توژال : برف اندک - نامی کردی

تیر داد : داده تیر، اشک دوم پادشاه اشکانی

تیام : چشمهایم (استعاره ازعزیزم) نامی لری

تینا : نام یک گل

تینو : تشنه، نامی کردی

تندیس : لوح با ارزش

تهمینه : زن شجاع و فداکار. مادر سهراب

تراب : خاک

نام های ایرانی - لیست ث

ثنا : ستایش و حمد خداوند

ثمین : گرانبها و قیمتی

ثریا : کهکشان، ستاره