یوتاب گلچینی از بهترین ها

نام های ایرانی - لیست ن

نام های ایرانی لیست ن

نادر : کمیاب، بی همتا

نادیا : امید

ناز آفرین : معشوقی که ناز فراوان می‌کند

نازبانو : بانوی ناز دار

نازپرور : پرورش یافته در ناز

نازچهر : کشی که چهره ناز دارد

نازفر : دارای شکوه

نازلی : پرناز و غمزه - نامی ترکی برای دختران

نازی : با ناز، اهل ناز

نازیدخت : دختر ناز

نازیلا : طناز - نامی ترکی برای دختران

ناصر: یاور، یاری دهنده

نامور : مشهور، ارزنده

نامیا : مشهور (در گویش کوچکسرا- نام پسر)

نانی : منسوب به نان

ناهید : پاک و بی‌آلایش - نام مادر اسفندیار و مادر اسکندر

ناهیرا : معشوقهٔ پسر داریوش

نجمه: ستاره، کوکب (نام دختر)

نائیریکا : در فرهنگ ایران باستان دختری زیبا و دانا که پس از مرگ برشخص نیک گفتار و نیک کردار و نیک پندار ظاهر شده و او را از پل چینوت (صراط) می‌گذراند.

ندا : آواز، بانگ، فریاد

نرسی : فرشته وحی در اوستا - نام پسر شاپور نوه اردشیر بابکان

نرگس : گلی خوشبو و زیبا

نریمان : پهلوان، دلیر - نام پدر سام

نسترن : گلی سفید و زیبا از گونه‌های نرگس

نسرین : گلی سفید و پر برگ

نسرین دخت : دختر نسرین

نسرین نوش : نام همسر بهرام گور

نسیم : بوی خوش و باد ملایم

نشاط : شادمانی، شادی-نام دختر

نصرت : یاری

نکیسا : نوازنده و خواننده دربار خسرو پرویز ساسانی

نگار : نقش، بت، صنم

نگاره : شکل دارای نقش و نگار

نگارین : نقاشی شده

نگین : گوهر قیمتی

نِلی : نوعی دیگر از نیلی -

نلین : رنگین کمان

نفیسه : گران‌بها، قیمتی؛ (در قدیم) ارجمند و گرامی؛

نیلاس : عشق بی پایان

نوا : ناله، آواز

نوژا : مثل درخت صنوبر همیشه سبز

نوش (انوش): زندگی جاوید، شادی و شیرینی

نوش آذر : آتش جاویدان - از آتشکده‌های عصر ساسانی

نوش آور : چیزی که زندگی و حیات می‌آورد

نوشا : نوشنده، آشامنده

نوش آفرین : آفریننده شادی و شیرینی

نوشدخت : دختر شاد

نوشروان (انوشیروان): جاویدان، اولین خسرو ساسانی

نوشفر : شکوه جاوید

نوشناز : دارای ناز و ادای شیرین

نوشین : گوارا و شیرین

نوید : مژده و بشارت

نوین : تازه، جدید

نوین دخت : دختر تازه به دنیا آمده

نیک بین : خوش بین

نیک‌پی : پاک نژاد

نیکتا : بی همتا کسی که در نیکی همتا ندارد

نیک چهر : خوشگل و زیبا

نیک خواه : شخص خیر خواه و خیراندیش

نیکداد : بخشنده نیکی

نیکدخت : دختر پاک و نیکو

نیکدل : دل پاک

نیکزاد : زاده نیکی و پاکی

نیلوفر : گل پیچک و زینتی به رنگهای سفید و سرخ و آبی/ نام فرشته ای که در روز هفتم و هشتم مرداد فرمانروا بود و در باستان آنرا جشن می گرفتند

نیلی : نیلگون، به رنگ آسمان، کسی که همانند آسمان بیکران و یکرنگ است

نیما : کمان - نامی مازندرانی برای پسران، عادل، دادگر، منصف، نام کوهی حوالی نور

نیوشا : شنونده