یوتاب گلچینی از بهترین ها

نام های ایرانی - لیست ی

نام های ایرانی لیست ی

یادگار : آنچه از انسان بجای ماند

یاس : گلی زینتی با رنگهای زرد، سرخ، سفید، و بنفش و بسیار خوشبو

یاسمن : گل زیبائی به رنگ سفید و زرد و کبود

یاسمین : دختری که مانند گل یاس خوش چهره و زیباست

یاسمینا : یاس و مینا گلی به رنگهای سفید، زرد، و کبود

یاشار : جاوید - نامی ترکی برای پسران

یاور : کمک و همدست و یار

یزدان : خداوند، آفریدگار هستی

یکتا : بی نظیر

یگانه : بی نظیر، بی مانند، بی همتا، صمیمی، همدل، یکرنگ، تنها و منحصر به فرد

یوتاب : درخشنده و بی مانند، نام خواهر آریوبرزن

یوشع : نام پسر نوح پیغمبر

یسان : سزاوار و لایق

یسنا : نماز و ستایش و پرستش

یکتا : ﯾﮕﺎﻧﻪ، ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ، ﺗﻨﻬﺎ، ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻬﺎﻯ ﺧﺪاوﻧﺪ، ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎ

یلماز : بی باک، شجاع - نامی ترکی برای پسران