یوتاب گلچینی از بهترین ها

بزرگنمایی عکس عکس خفن پناه گرفتن  اورانگوتان زیر باران
X

عکس خفن اورانگوتان زیر باران

پناه گرفتن اورانگوتان زیر برگ بزرگ در رگبار شدید. این عکس در جشنواره عکس سونی جایزه گرفت.
عکاس : Andrew Suryono