یوتاب گلچینی از بهترین ها

بزرگنمایی عکس عکس خفن مسابقه گاوبازی
X

عکس خفن مسابقه گاوبازی

این عکس در سال 2011 توانست در مسابقات عکس سونی جایزه کسب کند.
عکاس : Chan Kwok Hung