یوتاب گلچینی از بهترین ها

اندازه فاصله زانو

روزی دو مرد جوان نزد استادی آمدند و از او پرسیدند: فاصله بین دچار یك مشكل شدن تا راه حل یافتن برای حل مشكل چقدر است؟
استاد اندكی تامل كرد و گفت: فاصله مشكل یك فرد و راه نجات او از آن مشكل برای هر شخصی به اندازه فاصله زانوی او تا زمین است.

آن دو مرد جوان گیج و آشفته از نزد او بیرون آمدند و در بیرون مدرسه با هم به بحث و جدل پرداختند.
اولی گفت: من مطمئنم منظور استاد معرفت این بوده است كه باید به جای روی زمین نشستن از جا برخاست و شخصا برای مشكل راه حلی پیدا كرد. با یك جا نشینی و زانوی غم در آغوش گرفتن هیچ مشكلی حل نمی شود.

دومی كمی فكر كرد و گفت: اما اندرزهای پیران معرفت معمولا بار معنایی عمیق تری دارند و به این راحتی قابل بیان نیستند. آنچه تو می گویی هزاران سال است كه بر زبان همه جاری است و همه آن را می دانند. استاد منظور دیگری داشت.

آن دو تصمیم گرفتن نزد استاد بازگردند و از خود او معنای جمله اش را بپرسند.
استاد با دیدن مجدد دو جوان لبخندی زد و گفت: وقتی یك انسان دچار مشكل می شود. باید ابتدا خود را به نقطه صفر برساند. نقطه صفر وقتی است كه انسان در مقابل كائنات و خالق هستی زانو می زند و از او مدد می جوید.
بعد از این نقطه صفر است كه فرد می تواند برپا خیزد و با اعتماد به همراهی كائنات دست به عمل زند. بدون این اعتماد و توكل برای هیچ مشكلی راه حل پیدا نخواهد شد. باز هم می گویم فاصله بین مشكلی كه یك انسان دارد با راه چاره او، فاصله بین زانوی او و زمینی است كه بر آن ایستاده است.

10 دیدگاه

........... : بی معنی بود

پاسخ
لینک۲۶ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۰۹:۵۵

روژین : جالب نبود

پاسخ
لینک۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۵۱:۰۰

طاها : خیلی داستان اموزنده ایی بود ممنون

پاسخ
لینک۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۲۸:۱۰

پارسا پهلوان زاده رحیمی : ممنون بیشتر بگذارید خیلی آموزنده بود.

پاسخ
لینک۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۴۵:۱۵

علی پرسا : خیلی خیلی عالی

پاسخ
لینک۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۲۵:۴۳

دانش : خیلی خیلی داستان خوبی بود.از این داستان ها بیشتر بذارید لطفا

پاسخ
لینک۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۴:۳۷

گوارا : بسیار زیبا و بسیار بسیار کاربردی.

پاسخ
لینک۲۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۰۳:۰۸

رضوان : ساده بگم منظور متنو که انسان وقتی در مشکلات خودشو دید جلوی صاحب اختیار جهان هستی زانو بزنه و بعد با امید جلوی مشکلات بایسته و مطمعا باشه که خدا درست در کنارش همراهشه

پاسخ
لینک۲۶ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۵۷:۳۴

فروغ : داستان جالبی بود. اوج موفقیت در باور انسانهاست. که میشه این ایمان وباور رو نزد خداوند بزرگ بدست اورد وبعد بلند شد وحرکت کرد پس زانو زدن نزدخدا وحرکت با قدرت چاره حل مشکلات هست

پاسخ
لینک۱۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۴:۱۷

شینوبی هستم : نمیدونم ولی بی معنی بود زیاد جالب نبود

پاسخ
لینک۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۶:۴۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : منظور از داستان این است که به اوج استیصال اگر رسیدید، به سجده رفته و از خدای بزرگ کمک بخواهید تا مشکلاتتان حل شود.

پاسخ
لینک۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۹:۳۸