یوتاب گلچینی از بهترین ها

کلاغ

مردی 80 ساله با پسر تحصیل کرده 45 ساله اش روی مبل خانه خود نشسته بودند. ناگهان کلاغی كنار پنجره اشان نشست.
پدر از فرزندش پرسید: این چیه؟
پسر پاسخ داد: کلاغ.

پس از چند دقیقه دوباره پرسید این چیه؟
پسر گفت: بابا من که همین الان بهتون گفتم: کلاغه.
بعد از مدت کوتاهی پیر مرد برای سومین بار پرسید: این چیه؟
عصبانیت در پسرش موج می زد و با همان حالت گفت: کلاغه کلاغ.

پدر به اتاقش رفت و با دفتر خاطراتی قدیمی برگشت.
صفحه ای را باز کرد و به پسرش گفت که آن را بخواند.
در آن صفحه این طور نوشته شده بود: امروز پسر کوچکم 3سال دارد. و روی مبل نشسته است هنگامی که کلاغی روی پنجره نشست پسرم 23 بار نامش را از من پرسید و من23 بار به او گفتم که نامش کلاغ است.
هر بار او را عاشقانه بغل می کردم و به او جواب می دادم و به هیچ وجه عصبانی نمی شدم و در عوض علاقه بیشتری نسبت به او پیدا می کردم.

10 دیدگاه

فاطمه : واقعا خیلی خوب بود

پاسخ
لینک۲۹ دی ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۰۸:۱۶

سما : داستان کوتاه

پاسخ
لینک۲۶ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۳۰:۵۳

Kosar : عالی بود داستانش

پاسخ
لینک۹ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۵۷:۱۸

نا آشنا : کاش میشد تا ما بچه ها نسبت به پدر و مادرانمون با محبت تر میبودیم همان طور که آنها با ما بودند

پاسخ
لینک۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۱۹:۱۳

امیر : خیلی عالی قبلا شنیده بودم

پاسخ
لینک۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۴۳:۱۹

سحر : خیلی عالی

پاسخ
لینک۲ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۷:۲۶

محمد : عالی

پاسخ
لینک۱ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۴۰:۵۴

امیرعلی : عالی

پاسخ
لینک۱۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۱:۴۷

: عالی بود قبلا خونده بودم

پاسخ
لینک۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۰۹:۴۳

معصومه : عالی گریم گرفت

پاسخ
لینک۴ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۳۷:۱۳