یوتاب گلچینی از بهترین ها

داستان کوتاه


مجموعه کامل داستان های کوتاه

داستان های کوتاه به دلیل اینکه حجم کمتری نسبت به رمان و داستان های بلند دارند و وقت زیادی از خواننده را نمی گیرند بیشتر مورد توجه هستند. هر داستان کوتاه دارای پیام و نتیجه ای است. داستان ها به ما تجربه ها و درس های بزرگی را در زمانی کوتاه می آموزند. بیشتر داستان های کوتاه از زمان های بسیار قدیم سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر نقل شده اند تا امروز به شکل نوشتاری در اختیار علاقه مندان قرار گیرند.

کتاب داستان کوتاه

بخش داستان کوتاه وب سایت یوتاب شامل داستان های کوتاه جالب و آموزنده، عاشقانه و (طنز) خنده دار است. تعداد داستان های کوتاه گردآوری شده بیشتر از 700 داستان کوتاه می باشد.