یوتاب گلچینی از بهترین ها

بهترین شمشیر زن

جنگجویی از استادش پرسید: بهترین شمشیرزن كیست؟
استادش پاسخ داد: به دشت كنار صومعه برو. سنگی آنجاست. به آن سنگ توهین كن.
شاگرد گفت: اما چرا باید این كار را بكنم؟ سنگ پاسخ نمی دهد.
استاد گفت: خوب با شمشیرت به آن حمله كن.
شاگرد پاسخ داد: این كار را هم نمی كنم. شمشیرم می شكند و اگر با دست هایم به آن حمله كنم، انگشتانم زخمی می شوند و هیچ اثری روی سنگ نمی گذارد. من این را نپرسیدم. پرسیدم بهترین شمشیرزن كیست؟

استاد پاسخ داد: بهترین شمشیرزن، به آن سنگ می ماند، بی آن كه شمشیرش را از غلاف بیرون بكشد، نشان می دهد كه هیچ كس نمی تواند بر او غلبه كند.

6 دیدگاه

نرگس : واقعا زیبا دم استاده گرم

پاسخ
لینک۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۲۳:۰۰

نسترن : عالییییییییییییییییییییییییی

پاسخ
لینک۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۵۹:۰۵

امیرطاها : خوبه ولی کامل نی

پاسخ
لینک۱۱ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۰:۴۸

ناشناس : عالییییییییییییییی بود

پاسخ
لینک۶ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۳:۲۳

حسین : انسان باید خودش ره به یکی ثابت کنه، یا دیگران یا خودش. در غیر این صورت تصوری که از خودش داره خیلی راحت میتونه توهم باشه!
این ارزش ذاتی انسان، و نیاز به ثابت نکردن خود به دیگران نتیجه تفکر Existentialism هستش. قبل از رواج این تفکر، ارزش انسان ها بسته به تفکر بقیه از اونها داشت!

پاسخ
لینک۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۶:۲۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : اگزیستنسیالیسم به این معنی استکه زندگی بی معنی است مگر اینکه خود شخص به زندگی اش معنی بدهد. اتفاقا در این مکتب شخص نیاز دارد که خودش را به دیگران ثابت کند تا بفهمد که زنده است!! شما وارونه نوشته اید.

پاسخ
لینک۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۷:۲۱

رضوان : نیاز به اثبات خود نیست مهم ثابت بودن انسانه

پاسخ
لینک۲۶ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۵۹:۰۲